کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی
عناوین اخبار واطلاعیه ها

اخبار

اطلاعیه : ارسال مرسولات پستی (در حال بروز رسانی )

اطلاعیه : ارسال مرسولات پستی (در حال بروز رسانی )

🕔12:52 1396/12/21 ادامه خبر
اطلاعیه 39- ارسال CD مجموعه مقالات

اطلاعیه 39- ارسال CD مجموعه مقالات

🕔8:44 1396/12/15 ادامه خبر
اطلاعیه 38 - نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID به درخواست پژوهشگران

اطلاعیه 38 - نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID به درخواست پژوهشگران

🕔13:37 1396/12/10 ادامه خبر
اطلاعیه 37 -برگزاری کنفرانس

اطلاعیه 37 -برگزاری کنفرانس

🕔12:54 1396/12/6 ادامه خبر
اطلاعیه مهم - جزئیات برگزاری روز کنفرانس

اطلاعیه مهم - جزئیات برگزاری روز کنفرانس

🕔12:11 1396/11/24 ادامه خبر
اطلاعیه 36 - قابل توجه متقاضیان حضور درکنفرانس

اطلاعیه 36 - قابل توجه متقاضیان حضور درکنفرانس

🕔11:34 1396/11/20 ادامه خبر
اطلاعیه 35 - ارسال کلیه گواهینامه های پذیرش مقاله بصورت پستی

اطلاعیه 35 - ارسال کلیه گواهینامه های پذیرش مقاله بصورت پستی

🕔11:6 1396/11/19 ادامه خبر
اطلاعیه 34 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی شیلات ایران

اطلاعیه 34 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی شیلات ایران

🕔8:55 1396/11/18 ادامه خبر
اطلاعیه33 - چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده در مجلات Pubmed ,ISI . Scopus  و علمی پژوهشی

اطلاعیه33 - چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده در مجلات Pubmed ,ISI . Scopus و علمی پژوهشی

🕔11:13 1396/11/16 ادامه خبر
اطلاعیه 32 - قابل توجه پژوهشگران متقاضی اسکان همراه با ترانسفر رایگان

اطلاعیه 32 - قابل توجه پژوهشگران متقاضی اسکان همراه با ترانسفر رایگان

🕔9:14 1396/11/16 ادامه خبر
اطلاعیه مهم - دستورالعمل آماده سازی پوستر و سخنرانی

اطلاعیه مهم - دستورالعمل آماده سازی پوستر و سخنرانی

🕔11:36 1396/11/15 ادامه خبر
اطلاعیه 31 - برگزاری کارگاه های آموزشی

اطلاعیه 31 - برگزاری کارگاه های آموزشی

🕔10:57 1396/11/12 ادامه خبر
اطلاعیه 30 - تمدید مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی

اطلاعیه 30 - تمدید مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی

🕔8:28 1396/11/11 ادامه خبر
اطلاعیه 29 - اعلام حمایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر طب ایرانی

اطلاعیه 29 - اعلام حمایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر طب ایرانی

🕔13:49 1396/11/9 ادامه خبر
اطلاعیه 28 - حمایت کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشكي ايران از کنفرانس و برگزاری نشست تخصصی

اطلاعیه 28 - حمایت کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشكي ايران از کنفرانس و برگزاری نشست تخصصی

🕔12:55 1396/11/9 ادامه خبر
اطلاعیه 27- ارائه گواهی‌نامه بین المللی از موسسه ANCCP ایتالیا و MPT اتریش

اطلاعیه 27- ارائه گواهی‌نامه بین المللی از موسسه ANCCP ایتالیا و MPT اتریش

🕔13:12 1396/11/7 ادامه خبر
اطلاعیه 26 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه علمی پژوهشی هواشناسی کشاورزی

اطلاعیه 26 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در نشریه علمی پژوهشی هواشناسی کشاورزی

🕔13:8 1396/10/25 ادامه خبر
اطلاعیه 25 - اعلام حمایت معنوی  ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اطلاعیه 25 - اعلام حمایت معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

🕔11:53 1396/10/24 ادامه خبر
اطلاعیه 24 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در دوفصلنامه علمی پژوهشی IJGPB

اطلاعیه 24 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در دوفصلنامه علمی پژوهشی IJGPB

🕔12:5 1396/10/24 ادامه خبر
اطلاعیه 23-چاپ مقالات برترکنفرانس در دوفصلنامه علمی پژوهشی ماشین های کشاورزی

اطلاعیه 23-چاپ مقالات برترکنفرانس در دوفصلنامه علمی پژوهشی ماشین های کشاورزی

🕔8:45 1396/10/24 ادامه خبر
اطلاعیه 22 - چاپ مقالات برتر کنفرانس درفصلنامه علمی پژوهشی  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

اطلاعیه 22 - چاپ مقالات برتر کنفرانس درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

🕔10:25 1396/10/23 ادامه خبر
اطلاعیه 21- چاپ مقالات برترکنفرانس دردوفصلنامه علمی پژوهشی فناوری زیستی نمایه ISC

اطلاعیه 21- چاپ مقالات برترکنفرانس دردوفصلنامه علمی پژوهشی فناوری زیستی نمایه ISC

🕔10:1 1396/10/23 ادامه خبر
اطلاعیه 20 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی مدیریت بیابان  مورد تایید وزارت علوم

اطلاعیه 20 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی مدیریت بیابان مورد تایید وزارت علوم

🕔9:39 1396/10/23 ادامه خبر
اطلاعیه 19 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران نمایه ISC

اطلاعیه 19 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران نمایه ISC

🕔14:7 1396/10/20 ادامه خبر
اطلاعیه 18- افتتاحیه طرح ملی مرکز تجاری بین المللی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی شرق ایران

اطلاعیه 18- افتتاحیه طرح ملی مرکز تجاری بین المللی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی شرق ایران

🕔10:32 1396/10/11 ادامه خبر
اطلاعیه 17 -نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

اطلاعیه 17 -نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

🕔12:56 1396/10/5 ادامه خبر
اطلاعیه 16 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی پژوهش های زعفران نمایه ISC

اطلاعیه 16 - چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی پژوهش های زعفران نمایه ISC

🕔12:13 1396/9/23 ادامه خبر
اطلاعیه 15-چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران نمایه ISC

اطلاعیه 15-چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران نمایه ISC

🕔9:49 1396/9/16 ادامه خبر
اطلاعیه 14  -امتیاز آموزشی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعیه 14 -امتیاز آموزشی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

🕔11:1 1396/9/14 ادامه خبر
اطلاعیه 13 -امتیاز آموزش مداوم پزشکی ویژه پزشکان و داروسازان

اطلاعیه 13 -امتیاز آموزش مداوم پزشکی ویژه پزشکان و داروسازان

🕔10:14 1396/9/7 ادامه خبر
اطلاعیه 12 -نمایه شدن مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

اطلاعیه 12 -نمایه شدن مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

🕔11:39 1396/8/10 ادامه خبر
اطلاعیه 11- چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله Journal of Medicinal Plant and By-Products

اطلاعیه 11- چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله Journal of Medicinal Plant and By-Products

🕔14:12 1396/6/19 ادامه خبر
اطلاعیه10-  نمایه شدن همایش در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای علمی ایران

اطلاعیه10- نمایه شدن همایش در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای علمی ایران

🕔9:37 1396/6/7 ادامه خبر
اطلاعیه9 -مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم

اطلاعیه9 -مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم

🕔11:45 1396/5/29 ادامه خبر
اطلاعیه 8: اعلام حمایت رسمی  انجمن علمی طب سنتی ایران از کنفرانس

اطلاعیه 8: اعلام حمایت رسمی انجمن علمی طب سنتی ایران از کنفرانس

🕔9:36 1396/5/18 ادامه خبر
اطلاعیه 7: اعلام حمایت رسمی اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران از کنفرانس

اطلاعیه 7: اعلام حمایت رسمی اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران از کنفرانس

🕔17:49 1396/5/9 ادامه خبر
اطلاعیه 6 -حمایت رسمی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)  از کنفرانس

اطلاعیه 6 -حمایت رسمی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) از کنفرانس

🕔10:39 1396/5/7 ادامه خبر
اطلاعیه5 - نمایه شدن کنفرانس در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه5 - نمایه شدن کنفرانس در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

🕔8:46 1396/4/26 ادامه خبر
اطلاعیه 4 - اعلام حمایت علمی آکادمی بین المللی تحقیقاتی علوم گیاهی گرجستان از کنفرانس

اطلاعیه 4 - اعلام حمایت علمی آکادمی بین المللی تحقیقاتی علوم گیاهی گرجستان از کنفرانس

🕔20:31 1396/2/16 ادامه خبر
اطلاعیه 3 - زمان اعلام نتایج داوری مقالات

اطلاعیه 3 - زمان اعلام نتایج داوری مقالات

🕔10:49 1396/2/14 ادامه خبر
اطلاعیه 2 - انواع مقالات مورد پذیرش کنفرانس

اطلاعیه 2 - انواع مقالات مورد پذیرش کنفرانس

🕔10:48 1396/2/14 ادامه خبر
اطلاعیه 1 - نکات مهم برای پژوهشگران

اطلاعیه 1 - نکات مهم برای پژوهشگران

🕔10:47 1396/2/14 ادامه خبر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

🕔10:47 1396/2/14 ادامه خبر
دسترسی به سایر اخبار

حامیان  

یونسکو
تحصیلات نیوز
کرسی طب سنتی
وزارت بهداشت
ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
SID
اداره بهره برداری گیاهان دارویی
TPBIN
بنیاد ملی نخبگان
دانشگاه شاهد تهران
دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین خوزستان
علوم پزشکی مشهد
زابل
دانشگاه گنبد کاووس
دانشگاه مازندران
دارکوب
انجمن طب سنتی ایران
پیام نور خراسان رضوی
اکادمی یبین المللی علوم گرجستان
AEF
WFSF
وهان چین

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس


معرفی کنفرانس

about conferenceسرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گيا ه شناسان و پژوهشگران، تعداد گونه هاي گياهي ايران در حدود 8000 گونه است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقيقات نشان داده است كه بيش از 2300 گونه از گياهان كشور داراي خواص دارويي، عطري، ادوي هاي و آرايشي- بهداشتي هستند .به علاوه 1728 گونه از اين گياهان به عنوان گياهان بومي ايران ميباشند، منحصرا در سرزمين ايران رويش كرده وبه عنوان يك ظرفيت انحصاري در كشور محسوب ميشوند....

ادامه مطلب

🔗 دسترسی سریع

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی، لطفا جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های کنگره در خبرنامه کنگره عضو شوید

تمامی حقوق این سایت متعلق به کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی می باشد.
طراحی و اجرا توسط Confsystem